HPN

Click Page 43

Poetry of Issue #7        Page 43

                       Wapens genoeg

Niets nieuws onder de zon,
mensen worden verjaagd
van huis en hof
door anderen, die dat
willen inpikken, afpakken
toe-eigenen, goedschiks of
kwaadschiks, verkrachten
en doden helpt de vlucht
naar voren,
maar in de loop der tijd,
zijn de beweegredenen
niet verandert, wel de wapens.
wel het geweld, in de tijd,
dat vroeger geweren werden
aangelegd, kanonnen werden
geladen zijn nu in een ogenblik
de dorpen, de boerderijen,
hele steden verwoest en men
verwijt de vluchtelingen, dat ze
vluchten, meer dan ooit,
vertwijfelder, ongewenster
met al hun kleine kinderen,

en wij wassen onze handen
in onschuld.

         Enough weapons

Nothing new under the sun,
people are chased
from home and yard
by others who want
to grab, loot or seize their possesions,
willy-nilly, raping and killing in a
headlong rush forward
but as time goes by,
the reasons haven't changed, only the
weapons.
Only violence has changed. In the time
once needed to aim a rifle, load a
canon, these days whole villages,
farms, cities are destroyed and people
reproach refugees that they have fled,
more than ever desperate, unwanted
with their many little children,

and we wash our hands
in innocence

  Jos Kraay