HPN

Click Page 43

Poetry of Issue #7        Page 43

            Japans beklag

In witte doeken gewikkeld
loopt de vrouw gericht naar de tafel
met grote muziekbladen, begint
langzaam maar steeds duidelijker
en hartverscheurender te zingen
op een ongewoon hoge toon en dan
nog hoger en doordringender als een
kolibrie of een op hol geslagen merel

en ik luister in de tuin van het
grachtenhuis naar dit Japanse lied
een klacht van vrouwen over de
hele wereld, maar zo verwoord, dat
geen man er aanstoot aan zal nemen,
maar wel zorgvuldig van papier gelezen
noot voor noot, als was het een
scenario voor een aangekondigde dood.Japanese lament

Wrapped in white cloth
the woman walks steadily towards the table
with large music scores, begins to sing
slowly but ever more clearly
in an unusually high voice, steadily rising
and ever more penetrating like the song of
a hummingbird or a hopped-up blackbird

and I am listening in the garden of the
canal house to this Japanese song
a lament of women all over the world
but worded to make sure
it will offend no man,
yet carefully read from the score,
note by note,
like the script for a death foretold.


  Jos Kraay