HPN

Click Page 38

Poetry of Issue #7        Page 38

Boven de branding

Boven de branding,
Nog witter dan sneeuw,
Alleen op de wereld,
Krijt Jan Maat de Meeuw:

'O waar is de liefde?
Waar vind ik een thuis?
Alléén moet ik vliegen,
Naar 't ver Zuiderkruis.'

'

Maar eerst moet ik huiswaarts
Want ik heb geen vree
Zonder de kliekjes
Van 't oud strandcafé.
'

High above the surf

High above the surf,
Whiter than snow,
Alone in this world,
John Seagull cries out:

"

Oh, where is love?
Where a home?
Alone is my flight
To the far Southern Cross.
"

"But first let me go home
Because I feel no peace
Without eating some leftovers
From the old beach café."

  Hendrik Van Oordt